Obezitede Obstetrik Problemler Nelerdir ?

Obezitede Obstetrik Problemler Nelerdir ?

Obezitede Obstetrik Problemler ve Anestezi Açı­sından Önemi: Obez gebelik yaşayan ve gebeliğe obez başlayan ka­dınlar; obstetrik problemler açısından daha büyük risk altındadırlar. Bu riskler annede antepartum dönem­de gestasyonel diyabet, pre-eklampsi, hiper­tansiyon, tromboemboli; intrapartum dönemde artmış sezaryan oranları, erken başlamış doğum eylemi, perinatal mortalite ve morbidite olarak değerlendirilebilir. Obezite varlığında, gebeliğin farke- dilmesi ve tanı alması […]

Obezitede Obstetrik Problemler ve Anestezi Açı­sından Önemi:

Obez gebelik yaşayan ve gebeliğe obez başlayan ka­dınlar; obstetrik problemler açısından daha büyük risk altındadırlar. Bu riskler annede antepartum dönem­de gestasyonel diyabet, pre-eklampsi, hiper­tansiyon, tromboemboli; intrapartum dönemde artmış sezaryan oranları, erken başlamış doğum eylemi, perinatal mortalite ve morbidite olarak değerlendirilebilir. Obezite varlığında, gebeliğin farke- dilmesi ve tanı alması gecikebilir.

Gebelik ilerledikçe fetusun boyutlarını, fetusun intrauterin yerleşimini, fetal kalp atımını ve polihidramniyoz varlığını değerlendir­mek de güçleşmektedir. Obez hastalarda klinik olarak sefalopelvik uyumluluğu da değerlendirmek kesin so­nuçlar vermekten uzaktır. Obez annelerin çocuklarında, makrozomi, erken doğum , nöral tüp defektleri- ne bağlı konjenital malformasyonlar, omuz distosi- si, düşük APGAR skorları, yenidoğan hipogli­semisi görülme sıklığı artmış olup, doğum sonrası yenidoğan yoğun bakımına yatış riskleri normal gebe­liklere oranla daha fazla olarak bulunmuştur.

Erken neonatal ölüm ve ölü doğum oranlarının, obez kadınlar­da normal kadınlara oranla %46 oranında arttığı göste­rilmiştir. Yukarıda sayılan durumların pek çoğu hem peroperatif dönemde hem de postoperatif bakım süre­cinde yaratabileceği problemler nedeniyle anestezistle­rin yakın takibini gerektirmektedir. Pre-eklampsi ve hi­pertansiyonun peroperatif yaratacağı riskleri bilmek ka­dar, gestasyonel diyabetin postoperatif dönemde yara iyileşmesine etkileri ve yara yeri enfeksiyonu geliştir­medeki rolü yada artan tromboemboli riski gözden geçi­rilmeli ve gerekli önlemler ve girişimler mutlaka sağlan­malıdır. Yeni doğanda karşılaşılabilecek problemler için de gerekli resüsitasyon hazırlığı bulundurulmalı ve ge­rektiğinde pediatristle ortak hareket edilmelidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Facebookta bizi bulun
Vücut Kitle Endeksi
  • Cinsiyet
  • Kilo (kg)
  • Boy (cm)