Obezitede Fizyolojik Değişiklikler Nelerdir ?

Obezitede Fizyolojik Değişiklikler Nelerdir ?

Obezitede Fizyolojik Değişiklikler: Solunum sistemi: Obezitede, artmış intraabdominal basınç ve azalan göğüs duvarı kompliansıyla, restriktif paternde değişim görülür. Bu da hem statik, hem dinamik akciğer volümlerini azaltır. Düşük fonksiyonel rezidüel kapasite ve ekspiratuar rezerv volüm indüksi- yonda hızlı desatürasyona neden olmaktadır. Zorlu vital kapasite ve 1. saniye zorlu ekspiratuar tidal volüm vücut kitle indeksi ile […]

Obezitede Fizyolojik Değişiklikler:

Solunum sistemi: Obezitede, artmış intraabdominal basınç ve azalan göğüs duvarı kompliansıyla, restriktif paternde değişim görülür. Bu da hem statik, hem dinamik akciğer volümlerini azaltır. Düşük fonksiyonel rezidüel kapasite ve ekspiratuar rezerv volüm indüksi- yonda hızlı desatürasyona neden olmaktadır. Zorlu vital kapasite ve 1. saniye zorlu ekspiratuar tidal volüm vücut kitle indeksi ile ters orantılı olarak değişim gösterir. Obez hastalarda her ikisi de azalmıştır. Bu değişim­ler supin pozisyonda ve genel anestezi altında daha be­lirgin hale gelmektedir. Obez hastalarda faringeal duvar­larda artmış olan yağ dokusu, üst havayolu anatomisin­de değişikliklere yol açarak maske ventilasyonu ve en- tübasyonu zorlaştırmaktadır. Obstrüktif uyku apnesi obez hastalarda %5 oranında görülmektedir. Obez hastalarda obstrüktif uyku apnesi varlığı zor entübasyon riskini arttıran ek bir patolojidir ve bu hasta popülasyo- nunda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli durum­dur. Havayolu sağlama güçlükleri açısından bir önemli problem de trakeostomi uygulaması gerektiğin­de, girişim bölgesini belirten anatomik yapıların yağ do­kusu altında kalarak maskelenmesi ve ciltten uzaklığı artmış olan trakeanın kanülasyonunda uygun ve doğru yerleşim güçlüğüdür.

Kardiyovasküler sistem: Obez hastalar, peroperatif dönemde kardiyovasküler sistem yönünden artmış risk oranlarına sahiptir. Artan yağ dokusu nedeniyle artmış olan metabolik ihtiyacın kardiyovasküler değişiklikleri tetiklediği bilinmektedir. Bu hasta grubunda karşılaşılan polisitemi ve renin-anjiyotensin sistemin aktivitesindeki artış, total kan volümünü ve kardiyak debiyi artırmakta­dır. Sol ventrikül hipertrofisi ve uzamış QT inter- valleri obezitede diğer sık karşılaşılan kardiyovasküler patolojilerdir. Ayrıca obezite, p dalgasında uzama ve QT ayrışmasına yol açabildiğinden, obezlerde hem ventriküler aritmi hem de atrial aritmi riski artmıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Facebookta bizi bulun
Vücut Kitle Endeksi
  • Cinsiyet
  • Kilo (kg)
  • Boy (cm)