Dislipidemik Hasta’ya Genel Yaklaşım Nasıldır?

Dislipidemik Hasta’ya Genel Yaklaşım Nasıldır?

Dislipidemik Hasta’ya Genel Yaklaşım Nasıldır? Dislipidemi; lipoproteinlerin sayısal fazlalığı yada eksikliği ile işlevsel bozukluklarını tanım­layan bir kavramdır. Lipoprotein düzeylerine göre Fredrickson  sınıflaması kullanılmaktadır. Etiyolojilerine göre değerlendirildiğinde ise primer ve sekonder olarak ikiye ayrılırlar. Dislipidemik hastada anamnez ve fizik muayene; dislipidemik bir hasta çoğu zaman asemp- tomatiktir. Fizik muayene tamamen normal olabileceği gibi, deri, göz, kardiyovasküler […]

Dislipidemik Hasta’ya Genel Yaklaşım Nasıldır?

Dislipidemi; lipoproteinlerin sayısal fazlalığı yada eksikliği ile işlevsel bozukluklarını tanım­layan bir kavramdır. Lipoprotein düzeylerine göre Fredrickson  sınıflaması kullanılmaktadır. Etiyolojilerine göre değerlendirildiğinde ise primer ve sekonder olarak ikiye ayrılırlar.

Dislipidemik hastada anamnez ve fizik muayene; dislipidemik bir hasta çoğu zaman asemp- tomatiktir. Fizik muayene tamamen normal olabileceği gibi, deri, göz, kardiyovasküler sistem ve gastrointestinal sistem bulguları eşlik edebilir. Özellikle familyal hiperlipidemi vakalarında sistemik bulgular görülebilir. Kardiyovasküler hastalık (KVH), inme ve periferik arter hastalığı (PAH) gibi semptomatik vasküler hastalıklara neden olabilir. Ayrıca TG düzeylerinin > 1000 mg/ dl olduğu durumlarda akut pankreatit gelişebilir. Yüksek LDL-K düzeyleri arkus kornea ile aşil tendonunda, el bileği, dirsek tendonlarında ve metakarpofalangeal eklemlerde ksantomlara ne­den olabilir. Familyal hiperkolesterolemilerde ayrıca planar veya tüberöz ksantomlar görülebilir. Planar ksantomlar düz veya hafif kabarık sarımsı plaklar şeklindedir. Tüberöz ksantomlar ise sık­lıkla eklemlerin ekstensör yüzeylerinde görülen ağrısız, tek lezyonlardır. Ciddi TG yüksekliği bu­lunan hastalarda ise gövde, sırt, el-ayak, diz ve dirsek bölgelerinde çok sayıda milimetrik deriden kabarık sarımsı lezyonlar olan erüptif ksantomlar görülebilir. Bunun dışında ciddi hipertrigliseri- demilerde, TG yüklü şilomikronların ışığı saçması nedeniyle retinal arter ve venler krem renginde gözükür (Lipemi Retinalis). Çok ciddi TG yüksekliklerinde ise alınan kan örneklerinde plazma süt görünümünde olabilir. Bu vakalarda ayrıca parestezi, dispne ve konfüzyon gelişebilir.

Dislipidemi saptanan bir hastada ilk olarak total kardiyovasküler risk belirlenmeli ve sekonder dislipidemi nedenleri araştırılmalıdır. Ayrıca hastanın metabolik durumu ve alışkanlıkları hak­kında bilgi alınmalıdır. Bunun için hastanın anamnez ve fizik muayenesinde aşağıdaki değerlen­dirmelere dikkat edilmelidir.

Kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi için; yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, HT ve diyabet öyküsü, ailede erken yaşda KVH öyküsü sorulmalıdır.

Sekonder dislipidemi nedenlerini araştırmak için; alkol kullanımı, diyabet, hipotiroidi, böb­rek ve karaciğer hastalıkları varlığı, kullanmakta olduğu ilaçlar Tiazid Diüretikleri, Steroidler, P-blokerler, Oral kontraseptifler, Androjen preparatları, Fenotiazinler, Antikonvulsanlar, Bazı Antiviral ajanlar ayrıntılı şekilde sorgulanmalıdır**.

Metabolik durum ve alışkanlıklarını belirlemek için; boy, ağırlık, bel çevresi değerlendiril­meli, arteriyel kan basıncı ölçülmeli, beslenme alışkanlıkları ve günlük fiziki aktivitesi sorgu­lanmalıdır. Daha önce dislipidemi öyküsü, uygulanan diyet programları ve kullanılan ilaçlar not edilmelidir. Ayrıca semptomatik KVH, PAH ve familyal hiperlipidemiler açısından hasta değerlendirilmelidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Facebookta bizi bulun
Vücut Kitle Endeksi
  • Cinsiyet
  • Kilo (kg)
  • Boy (cm)