Tip 2 Diyabet Taraması Nedir ?

Tip 2 Diyabet Taraması Nedir ?

Tip 2 Diyabet Taraması Nedir ? Tüm yetişkinler -demografik ve klinik özelliklerine uygun olarak- tip 2 diyabet risk faktörleri açısından değerlendirilmelidir. Diyabet riski yüksek bireyler aşağıda verilmiştir: Diyabet riski yüksek bireyler Ülkemizde 40 yaş üzeri toplumun %10’dan fazlasında diyabet bulunduğu için kilosu ne olursa olsun, 40 yaşından itibaren 3 yılda bir, tercihen APG ile diyabet […]

Tip 2 Diyabet Taraması Nedir ?

Tüm yetişkinler -demografik ve klinik özelliklerine uygun olarak- tip 2 diyabet risk faktörleri açısından değerlendirilmelidir. Diyabet riski yüksek bireyler aşağıda verilmiştir:

Diyabet riski yüksek bireyler

 1. Ülkemizde 40 yaş üzeri toplumun %10’dan fazlasında diyabet bulunduğu için kilosu ne olursa olsun, 40 yaşından itibaren 3 yılda bir, tercihen APG ile diyabet taraması yapılmalıdır.
 2. BKİ >25 kg/m2 olan asemptomatik kişilerin, aşağıdaki risk gruplarından birine mensup olmaları halinde, daha genç yaşlardan itibaren ve daha sık olarak diya­bet yönünden araştırılmaları gerekir.
 • Birinci ve ikinci derece yakınlarında diyabet bulunan kişiler
 • Diyabet prevalansı yüksek etnik gruplara mensup kişiler
 • İri bebek doğuran veya daha önce GDM tanısı almış kadınlar
 • Hipertansif bireyler (kan basıncı: KB >140/90 mmHg)
 • Dislipidemikler (HDL-kolesterol <35 mg/dl veya trigliserid >250 mg/dl)
 • Daha önce IFG veya IGT saptanan bireyler
 • Polikistik over sendromu (PKOS) olan kadınlar
 • İnsülin direnci ile ilgili klinik hastalığı veya bulguları (akantozis nigrikans) bulunan kişiler
 • Koroner, periferik veya serebral vasküler hastalığı bulunanlar
 • Düşük doğum tartılı doğan kişiler
 • Sedanter yaşam süren veya fizik aktivitesi düşük olan kişiler
 • Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenme alışkanlıkları olanlar
 • Şizofreni hastaları ve atipik antipsikotik ilaç kullanan kişiler
 • Solid organ (özellikle renal) transplantasyon yapılmış hastalar

Tip 2 diyabet riski yüksek çocuk ve adolesanlarda, 10 yaşından itibaren 2 yılda bir diyabet taraması yapılmalıdır.

Erişkinlerde tip 2 diyabet taraması ve tanılama şeması Şekil 1.1’de görülmektedir MODYayırıcı tanısı:

 • Gençlerde görülen ve erişkin başlangıçlı diyabet gibi seyreden monogenik diyabet (maturity-onset diabetes of the young; MODY) şüphesi olan hastalar genellikle genç (diyabet başlangıç yaşı <25) ve ailesinde iki veya daha fazla kuşakta diyabet olan (otozomal dominant geçişli), normal kiloda, insülin direnci olmayan ve pankreas rezervi

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Facebookta bizi bulun
Vücut Kitle Endeksi
 • Cinsiyet
 • Kilo (kg)
 • Boy (cm)